Since 1970
Brazilian Angelim Ebony (Black)
See Wood Detail

Brazilian Angelim Ebony (Black)

SOLID

25 Year Residential Warranty
5 Year Light Commercial Warranty
* 15 Year Residential Warranty Only